Viet Peace

Viet Peace

VIET PEACE - Cổng thông tin điện tử chia sẻ các hoạt động của các tổ chức hữu nghị tại Việt Nam đến với cộng đồng trong và ngoài nước, vì một Việt Nam hữu nghị, hòa bình và phát triểnHag tags:#vietpeace #huunghi #tochuchuunghi #cactochuchuunghivietnam #huunghivietnam #vietnam #tochuc #cactochuctaivietnam 
Địa chỉ:5 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
SĐT:842438456303
Website:http://vietpeace.org.vn/
Facebook:https://www.facebook.com/Viet-Peace-155981146587105

1 January 1990 1990-01-01

Like the profile

Share with your friends: