VEC GROUP

VEC GROUP

https:/vecgroup.vn/ - VEC GROUP - Xây dựng, đầu tư và kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo cam kết hiệu quả
#CoNhanTao #SanCoNhanTao #ThiCongSanCo #KinhDoanhSanCo #DauTuSanCo #CoNhanTaoVEC #VECGROUP
#BaoDuongSanBong #XayDungSanBong #KinhDoanhTheThao #MinhBach #HieuQua #CamKet 
Thông tin liên hệ:
Tên công ty : Công ty cổ phần tập đoàn VEC
Địa Chỉ : 33NV20A - Khu đô thị Lideco - Trạm Trôi - Hoài Đức - Hà Nội
Điện Thoại: 0904795885 "

1 January 1990 1990-01-01

Like the profile

Share with your friends: