OPAL  PARKVIEW BÌNH DƯƠNG

OPAL PARKVIEW BÌNH DƯƠNG

opal-parkview

Dự án
Opal Parkview là tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp bật nhất Bình
Dương. Chủ đầu tư Đất Xanh Group

1 January 1990 1990-01-01

Like the profile

Share with your friends: