myreview đánh giá tư vấn

myreview đánh giá tư vấn

Người tiêu dùng thông minh – Không sắm linh tinh trước khi xem đánh giá. Bạn sẽ khó nhận được những đánh giá sản phẩm khách quan nếu mua sắm theo con đường truyền thống là đến tận cửa hàng và nghe tư vấn. Chắc chắn rồi, nhà cung cấp nào cũng cố gắng thể hiện điểm mạnh để thuyết phục khách hàng chốt đơn.

1 January 2005 2005-01-01

Like the profile

Share with your friends: