uy danh

uy danh

https:uydanh.vngiai-quyet-truong-hop-ca-nhan-co-2-ma-so-thue

Theo Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BTC, mã số thuế (MST) là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.
https://uydanh.vn/giai-quyet-truong-hop-ca-nhan-co-2-ma-so-thue

18 may 1987 1987-05-18

Like the profile

Share with your friends: