Led  HD

Led HD

Global chủ sở hữu âm thanh thiết bị hệ thống, ánh sáng, màn hình Led đến
từ thương hiệu nổi tiếng và có uy tín trên thế giới như: PR Lighting, Yamaha,
Allen Heath, Good… #will , Promax ledhd set the project is view is
Blue Global for the projected by từng lắp đặt như: dự án ở tỉnh Bình
Phước, dự án Becamex, Resort Camled Ranhd, sâVn / table

6 July 1993 1993-07-06

Like the profile

Share with your friends: