Kiemdichdanang Phun xịt khuẩn

Kiemdichdanang Phun xịt khuẩn

[table] KIEMDICHDANANG
Dịch vụ phun xịt khuẩn tại Đà Nẵng. Khử trùng kho hàng, khử trùng văn phòng.
Hoá chất Cloramin B, Sterine.[/table]

1 January 1989 1989-01-01

Like the profile

Share with your friends: