IELTS Speaking ieltsspeaking

IELTS Speaking ieltsspeaking

Luyện thi IELTS Speaking online miễn phí, kinh nghiệm học Speaking IELTS cùng chiến thuật làm bài từ DOL.
Địa chỉ : 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
SDT : 0356 307 668
Email : support@dol.vn
Website : https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/ielts-speaking
GG Site: https://sites.google.com/view/dolvn/luyen-thi-ielts/ielts-speaking
Map : https://goo.gl/maps/6p97ySqjfqQe9WZ48
#ieltsspeaking #speakingielts #ieltsspeakingtest #ieltsspeakingpart1 #ieltsspeakingpart2 #ieltsspeakingpart3 #dolvn

4 March 1993 1993-03-04

Like the profile

Share with your friends: