food composter

food composter

องค์ประกอบตัวเครื่องกำจัดเศษอาหาร มีอะไรบ้าง?
องค์ประกอบตัวเครื่องกำจัดเศษอาหาร แบ่งเป็น 3 ส่วนที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ ได้แก่ คุณสมบัติ ข้อมูลตัวเครื่องและส่วนประกอบ ยกตัวอย่างเช่น KEEEN BIO COMPOSTER เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร คุณสมบัติ ใช้งานง่าย กินไฟน้อย ดีไซน์สวยงาม เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นกลายเป็นปุ๋ยสำหรับต้นไม้ ข้อมูลจำเพาะ : เวลาในการทำงาน 3 –6 ชม./คร้ัง , วิธีการกำจัดกลิ่น : ถ่านกัมมันต์ , ใช้ไฟ 220 - 240 โวลต์ / จำนวนวัตต์ 500 วัตต์ ส่วนประกอบ : ตัวเครื่อง / ถังใส่เศษอาหาร (สามารถถอดได้) , ฝาเครื่อง + ฝากรอง , ชุดไส้กรองคาร์บอน จำนวน 2 อันและถุงจุลินทรีย์ หัวเชื้อขนาด 200 กรัม แบบนี้เป็นต้น เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ เพื่อที่จะได้ดูว่าเหมาะสำหรับการใช้งานและพื้นที่สำหรับในบ้านหรือไม่?

27 March 1992 1992-03-27

Like the profile

Share with your friends: