Bio Aqua

Bio Aqua

[table] Chung
một niềm đam mê học hỏi và làm việc trong ngành nuôi trồng thủy sản, năng
động, chuyên cần và quyết đoán, chúng tôi kết hợp với nhau thành lập nên công
ty TNHH BioAqua. Với kinh nghiệm làm việc từ 7+ đến 11+ năm trong
ngành này, chúng tôi cùng hợp tác với các chuyên gia/nhà khoa học chuyên
ngành nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu bệnh học, công nghệ sinh học
tại Hàn Quốc, Úc, Châu Âu và Mỹ để cung cấp các sản phẩm dùng xử lý cải tạo
môi trường nuôi trồng thủy sản cũng như hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho thủy
sản nuôi.[/table]

1 November 1990 1990-11-01

Like the profile

Share with your friends: